Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3038
Title: Andrzeja Bursy gra z tradycją : o "Zabiciu ciotki"
Authors: Szałasta-Rogowska, Bożena
Keywords: Andrzej Bursa; Zabicie ciotki; proza polska 20 wieku
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Dutka, M. Tomczok (red.), "Proza polska XX wieku : przeglądy i interpretacje. T. 2, Z perspektywy nowego stulecia" (S. 53-68). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: This article concerns a novel by Andrzej Bursa entitled Killing Auntie. The author discusses the game motif – rendered in all sorts of ways in Bursa’s works – by pointing to elements of the sender-receiver strategy employed by the writer at each level (especially the intra-textual one). The analysis of the work is, among other things, inscribed into a context of Gombrowicz-like understanding of form, as well as into a context of polemics with the schematism of socialist realism or literature dealing with atrocities of the World War II.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3038
ISBN: 9788322620595
9788380125636
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szalasta_Rogowska_Andrzeja_Bursy_gra_z_tradycja.pdf338,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons