Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3043
Tytuł: Interdyscyplinarne koncerty Chóru „Gloriam Dei” w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej w latach 2010—2013
Autor: Zeman, Aleksandra
Słowa kluczowe: Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki; Chór "Gloriam Dei"; Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej; interdyscyplinarność
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Uchyła-Zroski (red.), “Wartości w muzyce : muzyka współczesna : teatr : media. T. 6.” (s. 220-231). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Wartości w Muzyce;T. 6
Abstrakt: “Gloriam Dei” Choir, working in affiliation with St. Jan Kanty Theological Institute in Bielsko-Biała, on the initiative of Father Professor Tadeusz Borutka, has organized multimedia concerts as part of Beskidy Festival of Art and Science since 2010. Each time, its participants may listen intently to the choral and instrumental compositions, recalling and preserving the teachings of John Paul II and Benedict XVI. Words and music may change people’s ways of thinking, of looking at themselves and the world surrounding them. They favour reflection on the meaning of life and stimulate greater activity, serving the development of culture. Multimedia concerts of “Gloriam Dei” Choir combine diverse artistic fields: vocal, vocal-instrumental and instrumental music, graphic arts such as: scenography and photography, as well as applied literature, film, dance and theatre. The richness of means of artistic expression included in a composition may intensify artistic experience and stimulate reflection on timeless values such as: good, truth and beauty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3043
ISBN: 9788380122109
9788380122116
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zeman_Interdyscyplinarne_koncerty_Choru_Gloriam_Dei_w_ramach_Beskidzkiego_Festiwalu.pdf538,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons