Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3048
Title: Recenzja książki Janusza Józefa Węca: Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005 : między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową : analiza politologiczna. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006
Authors: Iwanek, Tomasz
Keywords: Unia Europejska; instytucjonalizm
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" T. 4-5 (2009), s. 317-322
Abstract: Temat podjęty przez Autora recenzowanej książki jest niezwykle interesującym wyzwaniem badawczym tym bardziej aktualnym w świetle podpisania 13 grudnia 2007 roku Traktatu reformującego Unię Europejską (Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską), będącego wszak kolejnym kompromisem między tendencjami ponadnarodowymi a międzyrządowymi integracji. Europa w instytucjonalnej i politycznej postaci Unii Europejskiej balansuje między tymi dwoma biegunami od lat pięćdziesiątych minionego wieku, właściwie nigdy nie będąc w stanie wybrać jednej z nich i zawsze wybierając kompromis. Zakreślona granica czasowa pracy, lata 1950-2005, jest odpowiednio szeroka i obejmuje zasadniczo wszystkie etapy powstawania i kształtowania Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3048
ISSN: 1895-3492
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Recenzja_ksiazki_Janusza_Jozefa_Weca_spor_o_ksztalt.pdf249,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons