Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3052
Tytuł: Męskość, dojrzałość, ojcostwo w powieści drugiej połowy XIX wieku
Autor: Kralkowska-Gątkowska, Krystyna
Słowa kluczowe: rodzina w literaturze; powieść polska
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Kralkowska-Gątkowska, B.Nowacka (red.),"Rodzina w czasach przełomów : literackie diagnozy od XIX do XXI wieku" (S. 28-38). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The author looks at changing models of fatherhood from the Ancient times to the 19th century. She puts the special emphasis on the 19th-century prose and formulates a hypothesis that a positivist revolution, the consequence of which was a civilisational progress, science development and a determined direction towards modernity, required a radical modernization of the model of masculinity. The article bases on the classification of masculinity made by Kazimierz Pospiszyl (a King, Warrior, Sage and a Lover) whereby male features of characters appearing in novels by Orzeszkowa, Prus, Sienkiewicz, Zapolska, Rodziewiczówna were presented. The discussion concludes with considerations on the Young Poland breakthrough and a harbinger of the beginning of the Age of Women
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3052
ISBN: 9788322620328
9788380126541
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kralkowska_Gatkowska_Meskosc_dojrzalosc_ojcostwo_w_powiesci.pdf336,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons