Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3054
Title: Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich na początku XXI wieku
Authors: Lakomy, Miron
Keywords: stosunki polsko-rosyjskie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 69-112). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Istnieje zasadnicza różnica między pojęciem Słowianina w Rosji a w Polsce. Dla Rosjan jest to pojęcie głównie polityczne. Polityczne, choć naturalnie z dodatkiem aspektów etnicznych. Dla Polaków bycie Słowianinem to pojęcie etniczne. A więc dla Rosjan bycie Słowianinem oznacza w całej Europie zgodę na dominację polityczną świata słowiańskiego, ustanowioną przez Rosjan”. W ten sposób fundamenty stosunków polsko-rosyjskich określił w 2007 roku były ambasador RP w Moskwie i minister spraw zagranicznych Stefan Meller. Polska polityka wschodnia, w szczególności relacje z Federacją Rosyjską są z pewnością jednym z najważniejszych, ale zarazem najtrudniejszych kierunków polityki zagranicznej III RP. Wyjątkowy charakter stosunków polsko-rosyjskich wynika z długiej i pełnej dramatów historii obu narodów, bliskości geograficznej i etnicznej, uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych, bezpieczeństwa, wzajemnych stereotypów czy strukturalnej różnicy strategicznych interesów obu państw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3054
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Glowne_problemy_w_stosunkach_polsko_rosyjskich_na_poczatku_XXI_wieku.pdf631,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons