Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3057
Title: Stosunki polsko-białoruskie w końcu XX i na początku XXI wieku
Authors: Kubin, Tomasz
Keywords: Stosunki polsko-białoruskie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 161-195). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jednym ze wschodnich sąsiadów Polski stała się — w wyniku załamania w Europie (i na świecie) międzynarodowego ładu wykształconego po II wojnie światowej i rozpadu ZSRR — Republika Białoruś. Specyficzna sytuacja wewnętrzna tego państwa i charakter jego systemu politycznego po objęciu urzędu prezydenta państwa przez Aleksandra Łukaszenkę (w 1994 roku) — bardzo wyraźnie odmienne od tego, z czym mamy do czynienia w zdecydowanej większości państw europejskich od początku ostatniej dekady XX wieku — powodują, że także relacje Białorusi z innymi państwami należy uznać za dosyć szczególne. Specyficznie kształtują się też stosunki Polski z Białorusią. W niniejszym artykule przedstawiono zarys relacji polsko-białoruskich w ostatnich latach XX wieku (od roku 1998) oraz na początku XXI wieku. Zaprezentowano też dostępne wyniki badań opinii publicznej w Polsce we wskazanym okresie, dotyczące różnych problemów związanych z tym tematem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3057
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Stosunki_polsko_bialoruskie_w_koncu_XX_i_na_poczatku_XXI_wieku.pdf549,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons