Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3061
Title: Stosunki polsko-litewskie
Authors: Szura-Olesińska, Olga
Keywords: Stosunki polsko-litewskie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 197-211). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Traktat polsko-litewski o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy podpisany 26 kwietnia 1994 roku stanowił istotny przełom w procesie ewolucji wzajemnych relacji. Zawarte w nim postanowienia o poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej, zakaz agresji zbrojnej, zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne, zobowiązanie do pokojowego rozwiązywania sporów, potwierdzona wola obu krajów do rozszerzania współpracy międzynarodowej i transgranicznej wpłynęły korzystnie na sposób postrzegania i ocenę obu krajów w instytucjach europejskich. Artykuły 14—18 traktatu odnoszą się do gwarancji dla przedstawicieli mniejszości narodowych. Zagwarantowano używanie nazwisk w brzmieniu języka ojczystego, dopuszczono używanie języka mniejszości w urzędach, powołano pełnomocnika ds. dziedzictwa kulturowego. W formie zobowiązania obu stron została zapowiedziana ochrona cmentarzy, grobów, miejsc pochówków, pomników oraz miejsc i obiektów pamięci narodowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3061
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szura_Olesinska_Stosunki_polsko_litewskie.pdf422,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons