Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3062
Title: Stosunki polsko-czeskie na początku XXI wieku
Authors: Lakomy, Miron
Keywords: Stosunki polsko-czeskie
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 213-235). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Relacje Polski i Czech mają bogatą historię. Jak zauważył Mirosław Habowski, położenie geograficzne od wieków skazywało oba państwa na współpracę. Niebagatelne znaczenie miała działalność Czech w X wieku, jej efektem było wprowadzenie Polski w krąg cywilizacji łacińskiej. Polska kultura natomiast miała wpływ na czeskie odrodzenie narodowe w XIX wieku. W średniowieczu polscy władcy mieli na południu rozległe wpływy, czego symbolem stało się panowanie Władysława II Jagiellończyka w Czechach i na Węgrzech. Na współczesne relacje obu państw zamierzchła historia ma jednak niewielki wpływ. Zdecydowanie większą rolę odgrywają wydarzenia XX wieku. Symbolem polsko-czeskich różnic stał się spór o Śląsk Cieszyński, udział Warszawy w rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku czy interwencja wojsk Układu Warszawskiego w 1968 roku. Ich efektem była antypolska propaganda, jaką jeszcze w latach osiemdziesiątych uprawiano w Czechosłowacji. Bez względu na te kontrowersje w 1981 roku powstała Solidarność Polsko-Czechosłowacka, zrzeszająca działaczy środowisk opozycyjnych — Karty 77, KSS KOR i „Solidarności”. Przez 9 lat organizacja ta koordynowała wymianę informacji o inicjatywach demokratycznych w obu krajach. Pozwoliła także na zawiązanie bliskich więzi między przywódcami Karty 77 i „Solidarności”, którzy po 1989 roku doszli do władzy w obu krajach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3062
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Stosunki_polsko_czeskie_na_poczatku_XXI_wieku.pdf510,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons