Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3064
Title: Instytucje i inicjatywy związane z obiegiem książki dla dzieci i młodzieży
Authors: Gwadera, Małgorzata
Keywords: promocja książki dla dzieci; promocja książki dla młodzieży; targi książki
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 167-176). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Obieg książki dla dzieci i młodzieży jest nierozerwalnie powiązany z jej promocją, rozumianą zarówno jako „działanie zmierzające do zwiększenia popularności czegoś lub kogoś; lansowanie, protegowanie, upowszechnianie czegoś”, jak i „fragment działań marketingowych”, wypływających jedynie z pobudek ekonomicznych. Na mocy tak zdefiniowanego pojęcia promocji, ośrodkami zespolonymi z rynkiem książki dla młodego odbiorcy będą biblioteki, księgarnie, centra dokumentacji książki dla dzieci, czasopisma poświęcone literaturze dziecięcej, nagrody literackie oraz mecenat państwowy i instytucje społecznego ruchu wspierania książki dziecięcej, jak również, nieuwzględnione przez Michała Zająca — targi książki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3064
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_Instytucje_i_inicjatywy_zwiazane_z_obiegiem_ksiazki_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf530,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons