Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3068
Title: Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w polityce zagranicznej Polski i jej sąsiadów - analiza i rekomendacje
Authors: Iwanek, Tomasz
Keywords: Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony; polityka zagraniczna Polski
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Stolarczyk (red.), "Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku" (S. 285-327). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Procesy integracyjne w Europie kształtowane są w znacznej mierze ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa integrującym się państwom. Jeden z ustępów planu Schumana zawiera stwierdzenie, że „pokój na świecie nie mógłby być zagwarantowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu niebezpieczeństw”. Niebezpieczeństwem, które integracja europejska miała zażegnać w połowie XX wieku, był ponowny wybuch konfliktu zbrojnego w Europie oraz wszystkie zagrożenia, które niosła z sobą zimna wojna. Współcześnie niebezpieczeństwa te zdezaktualizowały się i zostały zastąpione innymi, odpowiadającymi nowemu kształtowi porządku światowego wyzwaniami. W aspekcie integracji pokój i bezpieczeństwo są pochodnymi wzrostu stabilności i przewidywalności stosunków między państwami integrującymi się, sprawnego funkcjonowania instytucji ponadnarodowych oraz wzrostu zamożności i potęgi gospodarczej całego podmiotu zintegrowanego. Bezpieczeństwo państw w tym kontekście może być ujmowane w rozumieniu przedmiotowym: politycznym, gospodarczym, społecznym, wojskowym, ekologicznym3. Nowoczesna Europa, chociaż w większej części zintegrowana i stabilna, ciągle narażona jest na rozmaite zagrożenia i wyzwania, zróżnicowane w skali od lokalnych aż po globalne. Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska powinna dysponować własnymi autonomicznymi gwarantami bezpieczeństwa, gdyż wiele wydarzeń końca XX wieku wyraźnie unaoczniło, że koncepcja Unii jako giganta gospodarczego pozbawionego jakiejkolwiek samodzielnej zdolności zarządzania bezpieczeństwem nie jest zasadna w świecie, w którym wielu aktorów wciąż funkcjonuje według paradygmatu Thomasa Hobbesa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3068
ISBN: 9788322619735
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iwanek_Europejska_Polityka_Bezpieczenstwa_i_Obrony_w_polityce_zagranicznej.pdf662,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons