Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3076
Title: Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce w świetle form pracy z czytelnikiem
Authors: Langer, Hanna
Keywords: alfabetyzacja rodzinna; family literacy; biblioteki publiczne dla dzieci
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 189-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Misją biblioteki publicznej — jak zapisano w Manifeście bibliotek publicznych IFLA/UNESCO — „jest kształtowanie i wyrabianie nawyków czytelniczych dzieci od jak najwcześniejszych lat”, jak również „stymulowanie wyobraźni i twórczości dzieci i młodzieży”. Choć biblioteka publiczna powinna zaspokajać potrzeby wszystkich grup czytelniczych, to jednak jedną z nich — dzieci — należy traktować w sposób priorytetowy, bo „jeżeli we wczesnym dzieciństwie zaszczepi się u dzieci fascynację wiedzą i wytworami myśli ludzkiej, to będą one korzystać z tych tak kluczowych narzędzi rozwoju osobistego w całym swoim życiu”. Przyjęcie zatem do bibliotek jak najmłodszych użytkowników daje dużą gwarancję, że pozostaną oni czytelnikami na długo.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3076
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Biblioteki_publiczne_dla_dzieci_w_Polsce.pdf504,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons