Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3090
Title: Arteterapia
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: arteterapia; art therapy; Terapia przez tworzenie sztuki; biblioterapia
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 243-254). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Arteterapia (Art Therapy) to pojęcie powszechnie znane i często używane w pedagogice, psychologii oraz w analizach edukacji artystycznej. I choć przypisywany mu zakres semantyczny zasadniczo różni się u poszczególnych badaczy — od czasu, kiedy po raz pierwszy użył go Adrian Hill, pionier arteterapii w Wielkiej Brytanii, to jednak coraz częściej dokonywana jest systematyzacja onomastyki przypisanej leczeniu sztuką. Mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi sposobami definiowania pojęcia: w znaczeniu wąskim — to terapia przy udziale sztuk plastycznych, w znaczeniu szerokim zaś arteterapia obejmuje muzykoterapię, choreoterapię i biblioterapię, a także działania terapeutyczne podejmowane za pomocą teatru, filmu oraz sztuk plastycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika i inne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3090
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Arteterapia.pdf588,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons