Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3093
Title: Biblioterapia
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: biblioterapia; leczenie literaturą; literackie wsparcie rozwoju dziecka; poezjoterapia; teksty terapeutyczne
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2" (S. 255-283). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Leczenie literaturą istniało niemal od początku pojawienia się pierwszej książki, nieświadomie znajdowano przecież ukojenie w lekturze, szukano rady i doznawano przy tym wyjątkowych, nie tylko estetycznych przeżyć, ale dopiero w wieku XX uczyniono z procesu czytania odrębną dziedzinę terapii. Autorką pierwszego naukowego opracowania dotyczącego biblioterapii była Caroline Shrodes. Pisząc na temat tego zagadnienia w roku 1949, zauważyła liczne powiązania między przeżyciami estetycznymi a psychologią, ponieważ obie dziedziny poszukują drogi powrotu od marzeń do rzeczywistości. W terapii teksty literackie oraz metafory w nich pomieszczone wykorzystywali między innymi tak znani terapeuci, jak: Milton Erickson, Peseschkian i Brunon Bettelheim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3093
ISBN: 9788322618158
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Biblioterapia.pdf611,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons