Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3095
Title: [Maciej Piegdoń: Krassus. Polityk niespełnionych ambicji. : recenzja]
Authors: Rogosz, Norbert
Keywords: Marek Licyniusz Krassus; biografie; recenzja
Issue Date: 2014
Citation: Wieki Stare i Nowe, T. 6 (2014), s. 165-175
Abstract: "Recenzowana praca to biografia M. Licyniusza Krassusa, jednego z najwybitniejszych rzymskich polityków i wodzów epoki kryzysu i upadku Republiki. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza (zasadnicza) to tekst, który stanowią: Wstęp, cztery rozdziały, w których Autor przedstawił życie, działalność oraz osiągnięcia M. Licyniusza Krassusa, i Zakończenie. Druga zawiera różnego rodzaju materiały pomocnicze, czyli: spis skrótów, słowniczek terminów łacińskich, tablicę genealogiczną rodu Licyniuszów Krassusów, mapy, bibliografię, indeks nazw geograficznych i etnicznych, indeks osób (żyjących w omawianych przez Autora czasach), streszczenie w języku angielskim oraz aneks zawierający fotografie monet partyjskich znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3095
ISSN: 1899-1556
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rogosz_Maciej_Piegdon_Krassus_Polityk_niespelnionych_ambicji.pdf342,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons