Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3098
Title: [Jarosław Czubaty: Księstwo Warszawskie (1807-1815) : recenzja]
Authors: Nawrot, Dariusz
Keywords: Księstwo Warszawskie; recenzje
Issue Date: 2014
Citation: Wieki Stare i Nowe, T. 6 (2014), s. 205-210
Abstract: "Na początku XXI wieku przyszedł najwyższy czas na podsumowanie efektów prawie pięćdziesięciu lat studiów nad dziejami ziem polskich w epoce napoleońskiej. Ten cel realizuje właśnie recenzowana praca autorstwa Jarosława Czubatego. Autor chce, by praca była nie tylko kroniką polityczno‑ militarnych dziejów Księstwa Warszawskiego, lecz także — co równie istotne — by przekazywała wiedzę na temat zachodzących wówczas procesów społecznych, gospodarczych, przemian kultury i mentalności".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3098
ISSN: 1899-1556
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nawrot_Jaroslaw_Czubaty_Ksiestwo_Warszawskie.pdf332,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons