Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3133
Title: O "barankach", "owieczkach" i "Baranku Bożym" w wybranych wierszach ks. Jana Twardowskiego
Authors: Piechota, Marek
Keywords: ks. Jan Twardowski; poezje; analiza literacka
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 110-124). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nie policzyłem wszystkich „baranów” i „owieczek” pojawiających się w twórczości ks. Jana Twardowskiego, a pewnie powinienem był. Może kiedyś… Mam nadzieję, że ks. Jan – przebywający już na najpiękniejszych i wiecznie zielonych halach niebieskich – zechce mi wybaczyć. Chciałem w tym krótkim szkicu zwrócić uwagę jedynie na obecność w tej poezji (w pewnym wybranym zakresie) wieloznaczności tych samych słów. Poezja, dobra poezja, a z taką mamy tu niewątpliwie do czynienia, zawsze metaforyzuje lub (i) symbolizuje, ucieka – z wdziękiem, mniej lub bardziej radośnie – od dosłowności. Niemal nigdy poeta, a i wymagający czytelnik, nie zadowala się pierwszym, słownikowym, powszechnym (bądź najbardziej popularnym) znaczeniem wyrazu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3133
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piechota_O_barankach_owieczkach_i_Baranku_Bozym_w_wybranych_wierszach.pdf310,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons