Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3171
Title: Rzeki wileńskich Włóczęgów
Authors: Szawerna-Dyrszka, Anna
Keywords: komparatystyka; rzeki w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 215-225). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "W twórczości Czesława Miłosza, najbardziej znanego spośród wileńskich Włóczęgów, rzeki zajmują poczesne miejsce. Jak wszystko u Miłosza, trafiły tam z rzeczywistości. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3171
ISBN: 9788322622612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szawerna-Dyrszka_Rzeki_wilenskich_Wloczegow.pdf306,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons