Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3181
Title: Słowo wstępne. Introductory Remarks
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Komparatystyka
Issue Date: 2005
Citation: Civitas Mentis, T. 1 (2005), s. 9-15
Abstract: Refleksja komparatystyczna, w przeciwieństwie do tradycyjnej komparatystyki, nie uprzywilejowuje już granic między kulturami i literaturami. Schematyczne podziały na narodowości czy dychotomia Wschód/Zachód nie stanowią już podstawy dociekań porównawczych. Sprzeciwiają się one myśleniu kategoriami wielkich i zamkniętych historii narodu, skupiając się na mikrohistoriach wydarzeń, tekstów, a nawet poszczególnych słów, osłabiając w ten sposób pokusę dyskursów nacjonalistycznych czy fanatycznych. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3181
ISSN: 1895-8346
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_slowo_wstepne.pdf346 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons