Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3184
Title: "Vetus Latina" e sue "colpe e peccati"
Authors: Malina, Artur
Keywords: Biblia; Wulgata; Przekład Biblii
Issue Date: 2005
Citation: Civitas Mentis, T. 1 (2005), s. 220-226
Abstract: Pierwsze łacińskie przekłady Biblii wyprzedzają tłumaczenie Hieronima o dwa wieki. Ojcowie Kościoła II i III wieku korzystają z różnych starołacińskich przekładów. Lekcje Vetus Latina mają znaczenie w rekonstrukcji oryginalnego tekstu biblijnego oraz w odtworzeniu historii Wulgaty. Wśród tych wariantów zasługują na uwagę zbieżności z tłumaczeniami tak bardzo geograficznie i filologicznie różnymi, jak świadectwa syryjskiej tradycji ewangelicznej. Przykładem jest lekcja (nobis) debita et peccata (nostra), która występuje w kilku manuskryptach starołacińskich Afryki Północnej. Ma ona odpowiednik w syryjskich Dziejach Tomasza. Zgodność ta sugeruje istnienie wspólnego źródła dla obydwu wariantów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3184
ISSN: 1895-8346
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_Vetus_Latina_e_sue_colpe_e_peccati.pdf343,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons