Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3185
Title: Do dziejów księgozbiorów rodziny Daniłowiczów : inwentarz Jana Aleksandra Daniłowicza, starościca czerwonogrodzkiego z 1658 roku
Authors: Różycki, Edward
Keywords: Jan Aleksander Daniłowicz; księgozbiory; szlachta
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 207-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Badania nad kulturą umysłową szlachty i magnaterii polskiej na podstawie inwentarzy księgozbiorów należą do jednych z ważnych problemów nie tylko dyscyplin bibliologicznych. Badania utrudnia brak opublikowanych spisów książek przedstawicieli tego stanu, które dają pewien obraz wielkości oraz zawartości treściowej bibliotek. Na szczególną uwagę zasługują wykazy książek bibliotek rodowych polskich rodów magnackich będących – jak wiadomo – elitarną warstwą narodu, znanych z tradycji kolekcjonerskich i bibliofilskich. Takimi jawią się spokrewnione z sobą rody Daniłowiczów, Sobieskich i Żółkiewskich zamieszkujące na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3185
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozycki_Do_dziejow_ksiegozbiorow_rodziny_Danilowiczow.pdf310,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons