Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3185
Tytuł: Do dziejów księgozbiorów rodziny Daniłowiczów : inwentarz Jana Aleksandra Daniłowicza, starościca czerwonogrodzkiego z 1658 roku
Autor: Różycki, Edward
Słowa kluczowe: Jan Aleksander Daniłowicz; księgozbiory; szlachta
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 207-221). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Badania nad kulturą umysłową szlachty i magnaterii polskiej na podstawie inwentarzy księgozbiorów należą do jednych z ważnych problemów nie tylko dyscyplin bibliologicznych. Badania utrudnia brak opublikowanych spisów książek przedstawicieli tego stanu, które dają pewien obraz wielkości oraz zawartości treściowej bibliotek. Na szczególną uwagę zasługują wykazy książek bibliotek rodowych polskich rodów magnackich będących – jak wiadomo – elitarną warstwą narodu, znanych z tradycji kolekcjonerskich i bibliofilskich. Takimi jawią się spokrewnione z sobą rody Daniłowiczów, Sobieskich i Żółkiewskich zamieszkujące na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3185
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rozycki_Do_dziejow_ksiegozbiorow_rodziny_Danilowiczow.pdf310,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons