Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3186
Title: Uczeni, poeci i inni - bibliotekarze dworscy na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871
Authors: Gębołyś, Zdzisław
Keywords: biblioteki dworskie; XVIII-XIX wiek; bibliotekarze dworscy; Niemcy
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 222-239). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Burzliwe wypadki polityczne przełomu XVIII i XIX wieku (rewolucja francuska, sekularyzacja zakonów, wojny napoleońskie) w połączeniu ze znacznym przyrostem produkcji książkowej już na początku XIX wieku postawiły pod znakiem zapytania dotychczasowy model biblioteki uniwersalnej i dominację na tym polu biblioteki dworskiej. W rzeczywistości pełniły one z powodzeniem jeszcze kilkadziesiąt lat, obok intensywnie rozwijających się bibliotek uniwersyteckich, funkcję głównego warsztatu pracy naukowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3186
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gebolys_Uczeni_poeci_i_inni_bibliotekarze_dworscy_na_ziemiach_niemieckich.pdf329,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons