Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3187
Tytuł: Przestrzenie trywialne? : marginalizowana twórczość Eriki Mann
Autor: Buchta, Petra
Słowa kluczowe: Erika Mann; literatura
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Świeściak, S. Trela (red.), "Strychy / piwnice : inne przestrzenie" (S. 169-188). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The following article focuses on life and work of Erika Mann — an author, cabaret-performer, reporter and a daughter of Nobel Prize laureate, Thomas Mann. Her texts are not familiar to Polish audience because of a lack of translation. However, the themes she touches upon are still current — she ponders upon the psychological condition of theatre people, comments on the theatres’ offer that responds to not very sophisticated tastes of the theatre goers and draws one’s attention to the fact that people of art must compromise in order to obtain funds allowing them to live. The analysis of her columns should also provide information regarding literary devices used by Mann to express her irritation and disgust. The historical and biographical background will show the breakthrough in perceiving a woman’s space in the middle-class society of Germany at the beginning of the 20th century.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3187
ISBN: 9788380127111
9788380127128
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Buchta_Przestrzenie_trywialne_Marginalizowana_tworczosc_Eriki_Mann.pdf862,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons