Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/319
Title: Introducing action research in the foreign language classroom
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Keywords: Badania w działaniu; Action research; Nauczanie języków obcych; Foreign language classroom
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development : an overview of research methodology" (s. 11-24). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozdział stanowi wprowadzenie do głównego tematu książki, którym są podejmowane w różnych formach przez nauczyciela praktyka tzw. badania w działaniu (ang. action research). Zaprezentowane zostały podstawowe założenia badania w działaniu, czyli dokonywanej przez nauczyciela w jego własnej klasie ewaluacji, mającej na celu usprawnienie procesów nauczania i uczenia się języka obcego. Autorka skupia swoją uwagę na poszczególnych etapach badania, a także trudnościach, jakie napotkać może podejmujący je nauczyciel, oraz sugestiach dotyczących rozwiązywania pojawiających się problemów. Podkreślona została rola, jaką badanie w działaniu odgrywa w nauczaniu refleksyjnym, a tym samym w rozwoju zawodowym nauczyciela. Jest ono szczególnie istotne na początkowym etapie drogi zawodowej, a więc jeszcze w czasie trwania studiów, oraz podczas pierwszych doświadczeń dydaktycznych. W okresie tym kształtują się motywacje i postawy przyszłych nauczycieli. Prowadzenie badań na tym etapie rozwoju tworzy podstawy ciekawości badawczej oraz otwartości na innowacje w nauczaniu, jednocześnie pogłębiając wiedzę dydaktyka dotyczącą procesów zachodzących w klasie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/319
ISBN: 978-83-226-1965-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys-Barker_Introducing_action_research_in_the_foreign_language_classroom.pdf300,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons