Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3192
Title: Literatura polska w pracach tajnych organizacji samokształceniowych młodzieży cieszyńskiej (1842–1920)
Authors: Pawłowicz, Maria
Keywords: Literatura polska; samokształcenie; tajne organizacje; Śląsk Cieszyński
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 276-287). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Reasumując, należy podkreślić, że tajne organizacje samokształceniowe Śląska Cieszyńskiego wychowały inteligencję polską o rodowodzie chłopskim. Dzięki nim literatura polska wpływała na kilka pokoleń uczniów niemieckich szkół średnich regionu. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że młodzież cieszyńska sama odczuła potrzebę pracy nad sobą, że ruch narodowy był zjawiskiem samoistnym, wyrosłym na podłożu śląskim i nie trzeba go tu było sztucznie zaszczepiać. Absolwenci tych szkół, udający się na uniwersytety, studiujący w obcym środowisku, nadal starali się realizować szczytne cele wytyczone w organizacjach regionu oraz kontynuować pracę samokształceniową.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3192
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlowicz_Literatura_polska_w_pracach_tajnych_organizacji_samoksztalceniowych.pdf311,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons