Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3193
Tytuł: Czasopisma dziecięco-młodzieżowe w latach 1945-1989
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Rogoż, Michał
Słowa kluczowe: czasopisma dla dzieci; czasopisma dla młodzieży; Filipinka; Świat Młodych; Płomyk; Przyjaciel; Płomyczek; Iskierki; Świerszczyk‑Iskierki; Świerszczyk; Miś. Przyjaciel najmłodszych
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 219-252). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Czasopisma skierowane do młodego odbiorcy są wytworami kultury, z którymi dziecko styka się bardzo wcześnie. Zarówno kiedyś, jak i obecnie stanowią swoisty pomost między rzeczywistością a światem symboli. Jako pierwsze uświadamiają dziecku inne sposoby porozumiewania się z otoczeniem niż dotąd mu znane. W świetle badań psychologicznych i pedagogicznych teksty zamieszczane w prasie dziecięcej są źródłem wiadomości o otaczającym świecie, jak i stymulatorem emocji kierowanych ku różnym osobom i wydarzeniom. Zawsze miały zatem wpływ na kształtowanie rozumienia pojęć, sądów, wyobrażeń, a nawet postaw młodych odbiorców. Nie inaczej było w okresie powojennym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3193
ISBN: 9788322621196
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_Czasopisma_dziecieco_mlodziezowe_w_latach_1945_1989.pdf711,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons