Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3195
Tytuł: Polskie teatry lalkowe dla młodego odbiorcy w latach 1945-1989
Autor: Gajownik, Sylwia
Langer, Beata
Słowa kluczowe: teatr lalek w Polsce; teatr lalek
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 278-298). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Lata 1945—1989, pomimo trudnej sytuacji politycznej w Polsce, stanowiły dla teatrów lalek okres obfitujący w doniosłe wydarzenia, których następstwa widać w teatrze lalkarskim do dziś. Duży wpływ na kierunek zmian zachodzących w teatrze mieli m.in.: Ali Bunsch, Jan Dorman, Władysław Jarema, Alojzy Smolka, Stanisław Stapf, Jan Wilkowski. W tym czasie zainicjowano imprezy popularyzujące polski i światowy dorobek teatralny, m.in.: Festiwal Teatrów Lalek w Bielsku‑Białej (od 1966 roku) czy Biennale Sztuki dla Dzieci w Poznaniu (od 1973 roku). Na deskach teatrów wystawiano prócz sztuk uznanych twórców, tj. Jana Brzechwy, Hanny Januszewskiej, Marii Kann, Marii Kownackiej, Kornela Makuszyńskiego, Janiny Porazińskiej, Ewy Szelburg‑Zarembiny, także utwory osadzone w lokalnym folklorze, np. baśnie regionalne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3195
ISBN: 9788322621196
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gajownik_Polskie_teatry_lalkowe_dla_mlodego_odbiorcy_w_latach_1945_1989.pdf561,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons