Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3208
Title: Walka o "prawdziwą" kulturę : instytucje niezależnego życia kulturalnego województwa katowickiego w latach 1976–1990 (rekonesans badawczy).
Authors: Tałuć, Katarzyna
Keywords: życie kulturalne; województwo śląskie; instytucje kulturalne; rekonesans badawczy
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 368-379). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3208
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taluc_Walka_o_prawdziwa_kulture_Instytucje_niezaleznego_zycia_kulturalnego.pdf307,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons