Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/321
Title: Introspection in research on foreign language teaching and learning
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Keywords: Introspekcja; Metoda badawcza; Nauczanie języków obcych
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 121-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozdział niniejszy prezentuje metody introspekcyjne oraz możliwości zastosowania ich w prowadzonych przez nauczyciela zarówno w klasie, jak i poza nią badaniach nad uczeniem się/przyswajaniem języka obcego. Główny wątek stanowi tu opis metody introspekcji symultanicznej, która jest stosunkowo mało znana, pozwala jednak na bliski wgląd w procesy myślowe uczniów, ich strategie zapamiętywania i uczenia się języka obcego. Autorka dokonała przeglądu najbardziej znaczących (spośród przeprowadzonych w ostatnich latach) badań nad przyswajaniem/uczeniem się języka z zastosowaniem omawianej metody. Introspekcja symultaniczna, będąca metodą niezbyt rozpowszechnioną, wymaga treningu tak ze strony prowadzących badania, jak i tym badaniom poddających się osób. W rozdziale przedstawione zostały przykłady badań, typu danych oraz sposobu ich analizy. Rozdział uzupełnia zestaw pytań badawczych i zadań dla nauczyciela (bądź studenta) z zastosowaniem metody introspekcji symultanicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/321
ISBN: 978-83-226-1965-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys-Barker_Introspection_in_research_on_foreign_language_teaching_and_learning.pdf356,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons