Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3218
Title: Dydaktyka studiów etnologicznych wobec potrzeb rynku pracy. Przykład ośrodka cieszyńskiego
Authors: Czerwińska, Kinga
Żwak, Sylwia
Keywords: Uniwersytet Śląski; Etnologia
Issue Date: 2011
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 11 (2011), s. 62-74
Abstract: Wśród etnologicznych uniwersyteckich jednostek dydaktyczno-badawczych funkcjonuje ośrodek cieszyński, który powstał w 1995 roku w ramach pozamiejscowego oddziału Uniwersytetu Śląskiego — wówczas była to Filia UŚ, obecnie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Mimo krótkiej aktywności placówka ta — zarówno pod względem dydaktyki, jak i osiągnięć naukowych — nie ustępuje poziomem innym ośrodkom tego typu w kraju. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3218
ISSN: 2353-9860
1506-5790
Appears in Collections:Artykuły (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinska_Dydaktyka_studiow_etnologicznych.pdf296,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons