Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/323
Tytuł: Dzienniki, obserwacje lekcji i praca twórcza nauczyciela języków obcych
Autor: Wysocka, Maria
Słowa kluczowe: dziennik; obserwacja lekcji; nauczanie języka obcego; autoobserwacja
Data wydania: 2011
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 143-157). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie trójczłonowego modelu samodzielnej pracy nauczyciela języków obcych nad rozwijaniem jego twórczości. Model ten obejmuje odpowiednio przeznaczony dla studentów i praktykantów poziom obserwacji lekcji i rejestrację ich w formie dzienników. Prowadzenie obserwacji uczestniczących i wprowadzanie zmian do prowadzonego przez siebie procesu dydaktycznego — dla nauczycieli początkujących. Poziom autoobserwacji przeznaczony dla nauczycieli doświadczonych, chcących twórczo modyfikować własną działalność. Proponowany model ma za zadanie pomóc nauczycielom w pracy poprzez wskazanie obszarów, w których mogliby oni najlepiej funkcjonować i wypracowywać nowatorskie rozwiązania problemów, z jakimi spotykają się w codziennej pracy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/323
ISBN: 978-83-226-1965-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wysocka_Diaries_observations_and_FL_teachers_creativity.pdf313,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons