Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3235
Tytuł: Cesarz Walerian (253–260), którego „zgubiła jakaś fatalna konieczność”. [rec. Toni Glas: Valerian. Kaisertum und Reformansätze in der Krisenphase des Römischen Reiches. Paderborn 2014]
Autor: Kluczek, Agata A.
Słowa kluczowe: Rzym starożytny; Imperium Romanum; Walerian (P. Licinius Valerianus); kryzys III wieku
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego;nr 3416
Abstrakt: Cesarz rzymski Walerian (P. Licinius Valerianus) rządził stosunkowo długo (253-260), w dodatku jego rządy przypadły na lata kryzysu III wieku, czas obfitujący w zdarzenia i zjawiska wyjątkowej wagi dla Imperium. Fragmentaryczna, częściowo niepewna i tendencyjna dokumentacja źródłowa zachowana dla tej epoki nie sprzyja przebadaniu i dogłębnemu poznaniu wydarzeń wypełniających panowanie Waleriana oraz polityki cesarskiej. Swoistą lukę we współczesnej historiografii stanowił dotychczasowy brak osobnej monografii poświęconej Walerianowi. Ponieważ niemal od początku rządów Waleriana u jego boku pozostawał jako august jeden z jego synów, Gallien (P. Licinius Egnatius Gallienus), który potem kontynuował swe rządy samodzielnie (do 268 roku), to najczęściej panowanie Waleriana i Galliena jest omawiane wspólnie. Wobec powyższego, zaletą pracy Toni Glasa jest nie tyle ustalanie novum, proponowanie nowych, oryginalnych szkieletów faktograficznych czy ujęć interpretacyjnych, ile uczynienie z postaci cesarza Waleriana i jego rządów niezależnego tematu badawczego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3235
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kluczek_Cesarz_Walerian.pdf307,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons