Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3239
Title: "Postsciptum Polonistyczne" 2013, nr 2 (12) : polonistyka w Bułgarii - wczoraj i dziś
Authors: Gołek-Sepetliewa, Dorota
Keywords: Postscriptum Polonistyczne; Polonistyka w Bułgarii — wczoraj i dziś
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 1(2014), s. 391-398
Abstract: W 2013 r. ukazał się numer pisma „Postscriptum Polonistyczne” (nr 2 (12) zatytułowany Polonistyka w Bułgarii — wczoraj i dziś w całości poświęcony współczesnemu oraz historycznemu obliczu polonistyki bułgarskiej. Studium to ukazuje bułgarską mapę polonistyczną z jej instytucjami i środowiskami, punktami oraz miejscami, gdzie polonistyka to świadoma, programowa i profesjonalna domena, gdzie przestrzenie kultury i historii Polski odcisnęły swój ślad, wchodząc w dialog z historią i kulturą Bułgarii. Zasadniczy trzon publikacji stanowi charakterystyka polonistki w Bułgarii w perspektywie opisu profesjonalnego środowiska naukowego oraz powołanych dotychczas instytucji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3239
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golek_Sepetliewa_Postsciptum_Polonistyczne_ 2013_nr_2_12.pdf600,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons