Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3253
Tytuł: Assessment in VLE Supported Foreign Language Learning
Autor: Kalamarz, Ryszard
Słowa kluczowe: foreign language learning; assessment; Moodle; virtual learning environment
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: International Journal of Research in E-learning, Vol. 1 (1), (2015) s. 62-74
Abstrakt: The paper focuses on the role of Virtual Learning Environments in the scope of different types of assessment in foreign language learning and teaching promoting learner autonomy and developing such key competences as learning to learn. Effective language education calls for a more learner-oriented approach to assessment and Learning Management Systems such as Moodle seem to respond to such needs in the computer assisted teaching/learning process
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3253
ISSN: 2451-2583
Pojawia się w kolekcji:Artykuły

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalamarz_Assessment_in_VLE_Supported.pdf1,32 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons