Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMorze, Nataliia-
dc.contributor.authorMakhachashvili, Rusudan-
dc.contributor.authorSmyrnova-Trybulska, Eugenia-
dc.date.accessioned2018-04-27T08:36:03Z-
dc.date.available2018-04-27T08:36:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationInternational Journal of Research in E-learning, Vol. 2 (2016), s. 41-56pl_PL
dc.identifier.issn2451-2583-
dc.identifier.issn2543-6155-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3257-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono analizę porównawczą podstawowych zasad nauczania programowanego oraz konstruktywizm dla ich późniejszego zastosowania przy tworzeniu dydaktyki otwartego kształceniu z uwzględnieniem podejścia i czynności zorientowanych na współpracę. Zbadano fakt, że podstawą dwóch paradygmatów (konstruktywizmu i osobistego kształcenia) jest ta sama koncepcja: humanistyczny charakter edukacji, uwzględnienie indywidualnych charakterystyk, podejście oparte na aktywności i działalność studenta zorientowana na współpracę. Założenia dotyczące podniesienia wydajności procesu edukacyjnego, oparte na koncepcjach integracyjnej jedności tych pojęć, są uzasadnione. Odkryty został dalszy rozwój podejścia zorientowanego na jednostkę pod względem takich wzajemnie ze sobą powiązanych podejść jak e-learning, koneksjonizm i kształcenie mieszane. Jednocześnie nauczanie programowane, także przeżywające swój renesans, może być efektywnie i celowo wykorzystywane we współpracy edukacyjnej w połączeniu z innymi paradygmatami.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectnauczanie programowanepl_PL
dc.subjecte-learningpl_PL
dc.subjectpodejście zorientowane na jednostkępl_PL
dc.subjectkonstruktywizmpl_PL
dc.titleThe roadmap of collaboration skills from programmed teaching to e-learningpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morze_The_roadmap_of_collaboration_skills_from_programmed_teaching.pdf399,66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons