Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3263
Title: Wykładniki intensywności typu "strasznie"," potwornie", "przeraźliwie" w historii polszczyzny
Authors: Mitrenga, Barbara
Keywords: język polski; semantyka; składnia; gramatyka; wykładniki intensywności
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, A. Latusek (red.), "Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej" (S. 91-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article is devoted to a historio-linguistic analysis of eight selected intensity determiners expressively marked having a meaning close to bardzo, namely strasznie, straszliwie, potwornie, przeraźliwie, okropnie, koszmarnie, makabrycznie, and masakrycznie. The author established the time of the appearance of particular intensifiers in Polish. Basing on observations of contexts proving the usage of intensifiers in question in historical and modern Polish, the author showed the scope of their combinability proving a partial or whole lexicalization of particular determinants.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3263
ISBN: 9788322622773
9788322623930
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitrenga_Wykladniki_intensywnosci_typu_strasznie_potwornie_przerazliwie.pdf764,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons