Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3291
Tytuł: Influence of Sn and Pb ions substitutions on dielectric properties of barium titanate
Autor: Bąk, Wojciech
Kajtoch, Czesław
Ptaszek, Sylwia
Lisińska-Czekaj, Agata
Czekaj, Dionizy
Ziętek, D.
Glos, T.
Garbarz-Glos, Barbara
Słowa kluczowe: Barium titanate ceramics; Dielectric properties; Phase transition; Ferroelectric materials; Titanium compounds
Data wydania: 2016
Źródło: Archives of Metallurgy and Materials, 2016, iss. 2, s. 905-908
Abstrakt: The results of the microstructural and dielectric measurements of (Ba1-xPbx)(Ti1-xSnx)O3 (BPTSx) (x = 0, 0.05, 0.10, 0.30) polycrystalline samples are presented. The samples were obtained by means of a high temperature synthesis and their expected stoichiometry was confirmed by energy dispersive spectroscopy (EDS) measurements. The dielectric properties of BPTSx were studied with the use of broadband dielectric spectroscopy. The measurements over a wide range of temperature (from 140 K to 600 K) and frequency (from 0.1 Hz to 10 MHz) were performed. The experimental results indicate an influence of Pb ions in a sublattice A and Sn ions in a sublattice B substitution on paraelectric - ferroelectric phase transition parameters. Diffused phase transitions from a paraelectric to ferroelectric state (for x = 0.10 and x = 0.30) were observed. From the electric modulus measurements in the frequency domain the relaxation times and the activation energy were determined.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3291
DOI: 10.1515/amm-2016-0153
ISSN: 1733-3490
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bak_Influence_of_Sn_and_Pb_ions_substitutions_on_dielectric_properties.pdf981,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons