Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/331
Tytuł: The impact factor of Acta Palaeontologica Polonica
Autor: Racki, Grzegorz
Baliński, Andrzej
Słowa kluczowe: Acta Palaeontologica Polonica; Impact Factor
Data wydania: 1999
Źródło: Acta Palaeontologica Polonica, Vol. 44, iss. 4 (1997), s. 467-472
Abstrakt: The impact factor for Acta Palaeontologica Polonica was calculated on the basis of a citation database provided by the Institute for Scientific Information in Philadelphia. It appears that APP is improving its position within the group of leading international palaeontological periodicals, with IF increasing from 0.167 in 1992 to 0.576 in 1997. APP is the only Earth Sciences representative among 35 Polish journals included in the IS1 citation database.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/331
ISSN: 0567-7920
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNoZ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Racki_The_impact_factor_of_Acta_Palaeontologica_Polonica.pdf721,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons