Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3342
Tytuł: "Kulinarny" obraz pojęcia "kłopot"
Autor: Mitrenga, Barbara
Słowa kluczowe: Culinary lexis; Phraseology
Data wydania: 2008
Źródło: K. Kleszczowa, A. Rejter (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2" (S. 33-41). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This text analyses the lexemes which, in their basic meaning, belong to the culinary lexis, as well as phraseological phrases making use of culinary lexis and imaging, co-creating the semantic space of the notion kłopot (trouble). In deliberations on the notion kłopot in culinary categories, the phenomena of profiling, semantic motivation and phraseological innovation were covered among other things.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3342
ISBN: 978-83-226-1723-6
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mitrenga_Kulinarny_obraz_pojecia_klopot.pdf363,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons