Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3358
Title: Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie
Authors: Rott, Dariusz
Keywords: Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego; Pszczyna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 389-393). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dnia 5 lipca 1985 roku w Pszczynie, nieopodal Rynku przy ulicy Piastowskiej 44, otwarto ekspozycję Muzeum Prasy i Drukarstwa Śląskiego im. Wojciecha Korfantego1. Założycielami muzeum byli działacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Opiekę merytoryczną nad placówką sprawował Uniwersytet Śląski w Katowicach i dr Józef Mądry, ówczesny kierownik Zakładu Dziennikarstwa UŚ. Była to i jest nadal jedyna w kraju stała ekspozycja dokumentująca początki i rozwój prasy regionu. Tworząc ekspozycję obrazującą dzieje drukarstwa śląskiego, wzorowano się na nieistniejącej już dzisiaj niestety Oficynie Roberta Jahody w Krakowie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3358
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rott_Muzeum_Prasy_i_Drukarstwa_Slaskiego.pdf261,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons