Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3372
Title: Etyka z wąskiej perspektywy [Recenzja]
Authors: Machura, Piotr
Keywords: Recenzja; Jacqueline Russ; Etyka
Issue Date: 2008
Citation: Folia Philosophica, T. 26 (2008), s. 403-405
Abstract: Recenzja książki Jacqueline Russ: Współczesna myśl etyczna. Przeł. Agnieszka Kuryś. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3372
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machura_Etyka_z_waskiej_perspektywy.pdf291,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons