Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3372
Tytuł: Etyka z wąskiej perspektywy [Recenzja]
Autor: Machura, Piotr
Słowa kluczowe: Recenzja; Jacqueline Russ; Etyka
Data wydania: 2008
Źródło: Folia Philosophica, T. 26 (2008), s. 403-405
Abstrakt: Recenzja książki Jacqueline Russ: Współczesna myśl etyczna. Przeł. Agnieszka Kuryś. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3372
ISSN: 1231-0913
2353-9445
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Machura_Etyka_z_waskiej_perspektywy.pdf291,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons