Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3373
Title: Formy licnyh imen russkogo recevogo upotreblenia: obihodno-nejtral'nye obrazovania i nekotorye ih proizvodnye
Authors: Czerwiński, Piotr
Keywords: Nazwy osobowe rosyjskie; Imiona rosyjskie
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Idea formowania i funkcjonowania form osobowych we współczesnym języku rosyjskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3373
ISBN: 978-83-226-2018-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinski_Formy_licnyh_imen.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons