Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3389
Title: Pamięć w języku, „język” pamięci - zarys problematyki
Authors: Czempka-Wewióra, Maria
Keywords: Pamięć; Językoznawstwo
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita (red.), "Język - styl - gatunek : katowickie spotkania doktorantów" (S. 73-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Zaprezentowany artykuł stanowi jedynie wstęp do badań nad pamięcią, jej rolą w organizacji tekstu i sposobami kształtowania wypowiedzi dotyczącej pamięci. jest to niezwykle płodna dziedzina wiedzy łącząca różne dyscypliny. Wykorzystany przeze mnie materiał reprezentuje tylko jeden gatunek — wywiad. W moim przekonaniu warto skonfrontować zapisy pamięci, jakie pojawiły się w wywiadzie, z zapisami wspomnień w innych gatunkach, również wykorzystać w analizie — w większym stopniu — kategorię punktu widzenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3389
ISBN: 978-83-226-1761-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czempka-Wiewiora_Pamiec_w_jezyku_jezyk_pamieci.pdf400,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons