Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3401
Title: Przedmowa
Authors: Cichońska, Maria
Keywords: Kategorie gramatyczne
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Cichońska (red.), "Kategorie w języku : język w kategoriach" (S. 7-10). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Zaprezentowane artykuły ukazują z całą wyrazistością zarówno aktualne tendencje w badaniach nad kategoriami językowymi, jak też pluralizm metodologiczny. Nurty badawcze koncentrują się wokół problemów teoretycznych związanych z naturą kategorii, realizacją pewnych kategorii w poszczególnych językach słowiańskich, jak również w ujęciach konfrontatywnych. W kręgu zainteresowania znalazły się prawie wszystkie współczesne języki słowiańskie, ich kategorialna problematyka skonfrontowana została po części z innymi współczesnymi językami europejskimi — angielskim, niemieckim, nowogreckim. Zainteresowania Autorów w głównej mierze skupiają się na problemach języków współczesnych, chociaż nie brak także artykułów poświęconych perspektywie historycznej (diachronicznej). [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3401
ISBN: 978-83-226-1764-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cichonska_Przedmowa.pdf498,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons