Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3411
Title: Wstęp
Authors: Stawnicka, Jadwiga
Keywords: Komunikacja kryzysowa; Interakcja społeczna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Stawnicka (red.), "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. [T. 1]" (S. 7-11). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Oficyna Wydawnicza WW.
Abstract: Problematyka zaproponowana w niniejszej książce w ramach badań nad komunikowaniem się w sytuacji kryzysowej to tylko propozycje do dalszych dyskusji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3411
ISBN: 978-83-60743-39-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stawnicka_Wstep.pdf347,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons