Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3430
Title: Pod cieszyńskim i czeskocieszyńskim niebem : działania teatralne w przestrzeni miast granicznych po 1989 roku
Authors: Pindór, Mirosława
Keywords: sztuka; Cieszyn; czeski Cieszyn; teatr współczesny; teatr w przestrzeni miejskiej
Issue Date: 2015
Publisher: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Citation: B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), "Sztuka w przestrzeni publicznej : artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego " (S. 189-205). Bielsko-Biała : Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Abstract: „Teatr współczesny stara się być jednym z nieodłącznych elementów miejskiej przestrzeni”. Coraz częściej powstają inscenizacje plenerowe, „jako fragment konkretnie już danego miejsca (…) z jego zabudową i ludźmi”, zatem wykorzystujące i przyswajające zastane realia, bądź też realia te na potrzeby określonych działań teatralnych przekształcające, nadające im nową jakość. Mnożą się festiwale teatralne przestrzeń publiczną – wspólną dla wszystkich mieszkańców danego organizmu miejskiego – zagospodarowujące, anektujące ją w sposób nierzadko nader ekspansywny. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3430
ISBN: 978-83-64812-01-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pindor_Pod_cieszynskim_i_czeskocieszynskim_niebem.pdf3,62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons