Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3435
Title: Dlaczego antropologia polityki? : zamiast wprowadzenia
Authors: Wódz, Jacek
Keywords: Antropologia polityczna; Socjologia polityki
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 7-12). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Tytuł tomu, który przedstawiamy Czytelnikowi, brzmi Między socjologią polityki a antropologią polityki. O ile socjologia polityki już zupełnie dobrze zadomowiła się w naszych analizach zarówno socjologicznych, jak i politologicznych, to podejście antropologiczne, choć znane, jest zdecydowanie mniej popularne. Można wręcz powiedzieć, że zdarza się dość rzadko. Prace z antropologii polityki nie są obecne w dyskursie naukowym opisującym społeczeństwo i politykę naszego kraju. Rzadko też zdarza się, by ośrodki akademickie oferowały studentom kursowe wykłady z antropologii polityki, choć na świecie jest to przedmiot dość dobrze zadomowiony w uniwersyteckim kształceniu politologów. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3435
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wodz_Dlaczego_antropologia_polityki.pdf313,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons