Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/344
Tytuł: Novel Diagnostic and Therapeutic Methods in Ocular Surface and Corneal Diseases: Editorial
Autor: Nowińska, Anna K.
Módis, László
Koprowski, Robert
Merayo-Lloves, Jesús
Słowa kluczowe: Therapeutic Methods; Ocular Surface; Corneal Diseases
Data wydania: 2017
Źródło: Journal of Ophthalmology, (2017), art. 6137821, s. 1-2
Abstrakt: Noninfectious, chronic ocular surface and corneal diseases involve disorders in which structural changes are caused by various pathomechanisms including, but not limited to, inflammation, degeneration, autoimmunization, or dystrophy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/344
DOI: 10.1155/2017/6137821
ISSN: 2090-004X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowinska_Novel_Diagnostic_and_Therapeutic_Methods_in_Ocular_Surface.pdf433,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons