Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3441
Title: Gry językowe: polski antysemityzm czy żydowski antypolonizm?
Authors: Słania, Barbara
Keywords: Antysemityzm
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 139-150). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Od upadku komunizmu Polska w mediach zagranicznych bardzo często pojawia się w kontekście antysemityzmu i ksenofobii. Nie przesądzając o prawdziwości takiego obrazu, należy zadać pytanie o jego genezę. Można wyróżnić wiele czynników, które ukształtowały taką, a nie inną wizję naszego kraju na zewnątrz. Należą do nich między innymi: nieuregulowany problem własności dóbr żydowskich sprzed wojny, tzw. sprawa Jedwabnego oraz liczne wypowiedzi polskich polityków i kościelnej hierarchii. Oskarżenia Polski i Polaków o antysemityzm nie pozostają w kraju bez echa. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3441
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slania_Gry_jezykowe.pdf422,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons