Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3442
Title: Polityczne implikacje aliansów feminizmu i ekologii
Authors: Ponikowska, Katarzyna
Zygmunt, Agata
Keywords: Feminizm; Ekofeminizm
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Między socjologią polityki a antropologią polityki" (S. 151-169). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: W świadomości społecznej feminizm i ekologia funkcjonują na ogół jako odrębne nurty ideologiczne, których założenia koncentrują się wokół odmiennych problemów. Mówiąc najogólniej, feminizm kładzie nacisk na sprawy kobiet, wskazuje n a nierówności, jakie występują między płciami, i dąży do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie. Z kolei ekologia skupia się przede wszystkim na kwestiach związanych z ochroną przyrody i przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego. Poszukiwanie wspólnego mianownika dla ekologii i feminizmu kieruje nas w stronę ekofeminizmu, który zdaje się łączyć te dwie, pozornie odległe od siebie ideologie. Celem niniejszego artykułu jest — z jednej strony — ukazanie wspólnej płaszczyzny ideologicznej feminizmu i ekologii przez przedstawienie ogólnych założeń feminizmu i ekofeminizmu, z drugiej natomiast — pokazanie praktycznej, instytucjonalnej sfery funkcjonowania aliansu ekologii i feminizmu. Innymi słowy, chcemy wykazać, że postulaty zwolenników ekofeminizmu — nurtu stosunkowo młodego — są realizowane w praktyce, w programach ruchu Zielonych. Wskażemy główne ekofeministyczne cele, jakie stawia przed sobą pionier partii zielonych — Zielonej Partii Szwecji, a także Europejskiej Federacji Partii Zielonych. Szczególne miejsce zostanie przyznane polskiej partii Zielonych 2004. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3442
ISBN: 978-83-226-1776-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponikowska_Polityczne_implikacje_aliansow_feminnizmu.pdf521,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons